Driva igenom

En annan typ av vision som har mera politiska förtecken är de som Tolgfors med andra försöker driva igenom ifråga om FRA.
Visionen är lite luddig, klara besked av varför lagen behövs finns inte riktigt eller snarare de ändras beroende på kritiken mot lagen.
Där verkar visionen inte vara helt klar utan den styrs mer av grumliga eller till och med dolda intressen.
Resultatet av det hela lär vänta på sig men frågan är på långa vägar avgjord än.