Okunskap

Tydligen är det enligt en undersökning stor okunskap hos lärarna om förintelsen.
Men inget konstigt med det. Undervisningen i historia är ett av de ämnena som det inte verkar vara något större intresse från skolans sida att lära ut.
Samtidigt kan man ställa sig frågan om det verkligen är ett kunskapsmått att kunna enskilda detaljer i förloppet omkring förintelsen.
Det som bör vara intressant i kunskap borde vara, själva skeendet vad som ledde fram till det och vilka konsekvenser det fick. Enskilda detaljer har ett intresse men bör inte överskugga helheten.