Att lära

Viljan att lär är stor. Ibland räcker dock inte alltid förmågan till för att lära sig allt. Olika hinder kan vara i vägen som någon form av mindre funktionshinder som dyslexi. Nu är just dyslexi något som mer eller mindre kan botas eller åtminstone motverkas rätt så kraftigt med en del träningsmetoder mot det.
Med tanke på hur dyslexi, eller ordblindhet som det tidigare kallades, ansågs kan man konstatera att landvinningar nås inte bra inom tekniska områden utan även inom mer mjuka områden.

Språk