Början

Gazaanfallet av Israel är det början på det stora kriget i Mellanöstern.
Där ingen av oss på något sätt kommer att slippa ifrån att bli indragen i.