Naturmedel

Depression är en ganska vanlig företeelse. 1 av 5 drabbas nån gång i livet av någon form av depression. Drabbas du av en depression, så är det bra om du kontaktar en läkare för att få den hjälp du behöver, men du kan även lindra genom att äta naturmedel mot depression.
Det finns flera behandlingsmetoder som används i dag mot depression. Det är både terapi och medicinering. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer så ska man helst välja kognitiv beteendeterapi, KBT, som förstahandsval vid depression, men många andra anser att en kombination av de båda är det bästa.
De naturmedel som finns mot depression är inget universalmedel, men kan hjälpa till att linda. Rådgör med din läkare, har du en allvarlig form av depression så kanske du även bör äta andra mediciner.
Johannesört är ett bra naturmedel mot oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Johannesört har visat vara likvärdig med vissa receptbelagda antidepressiva läkemedel, när det gäller lindrig depression. Johannesört har få och lindriga biverkningar.