Visioner

Vision. Visioner, något att sträva efter, något att uppnå. Visioner är det som driver utvecklingen och människor och därigenom mänskligheten framåt.
Ibland infrias visionerna, ibland inte.