Omflyttning

Flytta om saker sker på olika väger. En person som lider av dyslexi flyttar om bokstäver och siffror lite hur som helst. Dock på ett mentalt plan inte fysiskt. Ett annat sätt att flytta om lite så där abstrakt är att skaffa sig en virtuell server via colocation. Nu pratar vi här om att egentligen flytta ettor och nollor. Då noll egentligen inte betyder någonting så är det egentligen bara ettor man flyttar.
Trots det så verkar det i slutändan fungera på något märkligt sätt.