Konflikt

Mellan väst och öst kan man få intrycket av när man ser brösttoner från väst. Konflikten i Ukraina verkar röra upp det gamla skräcken för öst. All sans och förnuft verkar forsvinna.  Att Ryssland ser sig hotat av att EU och även NATO vill få till stånd någon form av avtal med landets närmaste granne är nog en faktor som kan väcka en del irritation. Speciellt när stora delar av befolkningen identifierar sig med Ryssland framför väst. Men det glöms lätt bort i debatten.