Rätt

eller fel att gå emot naturens ordning kan man fråga sig. Att vi människor bedriver en viss belastning på jorden är klart. Frågan är bara om det inte är en del tingens ordning.
Vi gör det därför att vi kan, även om det är skadligt.
Man kan ifrågasätta om det är att gå emot naturens ordning eller om människan är en del av naturen. För betraktar man människan som en del av naturen är det inget märkligt agerande.
Om vi nu skall vara helt följsamma mot naturen så är saker som medicin och läkemedel behandlingar som IVF inte de heller naturliga. Så hur skall vi egentliga ha det?