Politiska visioner

Obama eller John Mc Cain  som president i USA. Några månader kvar till valet. Ett val som lär få stor betydelse för omvärlden.
Eller kanske inte ändå. Obama har ju redan börjat glida lite på sina uttalade mål att ta hem trupperna från Irak i brådrasket. Mc Cain döremot har en klar linje att de skall vara kvar till dess ordningen är återställd.
Frågan är om det i slutändan har så stor betydelse vilken av kandidaterna som vinner egentligen.