Trassel

på gång lindrigt sagt när Turkiet inte kan komma med i EU. Med tanke på att EU har ett avtal om flyktingar som ju innebär att Turkiet skall ta hand om de flesta och hindra de att ta sig över till EU-område. Kan bli lite problematiskt om de släpper på flyktingströmmen igen.