Insyn

Transparens pratas det mycket om i tider som dessa med ekonomiska kriser för en del ena och än den andra.
Transparens eller insyn i bankernas affär skulle nog ha inneburit att krisen kunde ha undvikits.
Nu verkade dock alla finansbolag i princip haft någon form av fönsterfilm för sina fönster just för att undvika insyn.
Men med tanke på hur de hanterade sina egna affärer ser det ut som du själva saknad möjlighet att se ut genom dem också.