Archive for februari, 2008

Visioner

onsdag, februari 6th, 2008

Vision. Visioner, något att sträva efter, något att uppnå. Visioner är det som driver utvecklingen och människor och därigenom mänskligheten framåt.
Ibland infrias visionerna, ibland inte.